De kinderrechter kan op verzoek een minderjarige onder toezicht stellen.
Er wordt een verzoek ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming / ook kunt u zelf een verzoek tot ondertoezichtstelling doen als ouder of verzorger
U krijgt de gelegenheid om te reageren op het verzoek

Niet eens met verzoek
a. Niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling? U kunt de kinderrechter laten weten dat u het niet eens bent met het verzoek ondertoezichtstelling en de reden waarom. Dat kan schriftelijk of mondeling.
b. U of uw advocaat mag tot de aanvang van de zitting een verweerschrift indienen. Als de kinderrechter toestemming geeft, dan mag dat zelfs nog tijdens de behandeling van de zaak.
c. U of uw advocaat kan tijdens de zitting mondeling verweer voeren.

Afzien van verweer
Gaat u niet tegen het verzoek tot ondertoezichtstelling in? U kunt zelf de rechtbank een brief sturen om te laten weten dat u geen verweer gaat voeren. Dit is niet verplicht.

Geen reactie
Reageert u helemaal niet? En bent u niet bij de zitting aanwezig? Dan behandelt de rechter het verzoek tot ondertoezichtstelling zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de kinderrechter over het verzoek tot ondertoezichtstelling toegestuurd.

Er vindt een mondelinge behandeling (zitting) plaats
Er volgt een uitspraak van de rechter. Tegen de uitspraak kunt u in hoger beroep. Het is altijd verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat. Neem gerust contact met ons op 088-0161860.