In het geval een gezinssituatie een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind, kan een ondertoezichtstelling (OTS) door een rechter worden uitgesproken. Dit gebeurt meestal op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Bij een ondertoezichtstelling houden de ouders het gezag over hun kind, maar het gezag wordt sterk beperkt. De ouders en het kind krijgen begeleiding van jeugdbescherming (zoals Bureau Jeugdzorg of Jeugd veilig verder). De gezinsvoogd geeft aanwijzingen die opgevolgd moeten worden. De OTS kan voor maximaal één jaar worden opgelegd, maar kan telkens worden verlengd door een rechter als er nog zorgen zijn.

Wilt u meer informatie over een ondertoezichtstelling (OTS) neem dan gerust contact met ons op : 085-0161860 of mail naar info@limburgsemeesters.nl