Sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het komt vaak voor dat een ouder foto’s of filmpjes van zijn of haar kind plaatst op Facebook of Instagram. Mag dit zomaar? Of heb je hiervoor toestemming van de andere ouder nodig? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 juli 2020 uitspraak gedaan over deze kwestie.

In deze zaak zijn ouders gezamenlijk belast met het gezag over hun minderjarige kind. Op basis van artikel 1:253a lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen ouders geschillen over de gezamenlijke uitoefening van het gezag, waaronder bijvoorbeeld een geschil over het plaatsen van foto’s van een minderjarig kind op sociale media, aan de rechter voorleggen. Ander soort geschillen zijn bijvoorbeeld toestemming vakantie, paspoort en inenting.

In deze zaak heeft het hof geoordeeld dat het plaatsen van foto’s en- /of filmpjes van het minderjarige kind door één van de ouders niet in het belang van het minderjarige kind is. Het Gerechtshof heeft, op verzoek van de vader, de moeder voor de duur van vijf jaar verboden foto’s of filmpjes van het kind op sociale media te plaatsen. Het Gerechtshof oordeelt dat daarbij van belang is dat op het moment dat foto’s worden geplaatst op Facebook of Instagram, er een licentie wordt verleend aan deze kanalen om deze foto’s te gebruiken en te verspreiden. Op dat moment is er geen zicht meer op waar deze foto’s eventueel kunnen belanden en voor gebruikt worden.

Ook de jonge leeftijd van het (6 jaar) is meegenomen in de afweging. Kinderen hebben op jonge leeftijd onvoldoende weet van de (privacy)aspecten van sociale media en kunnen de gevolgen van de plaatsing van foto’s en filmpjes op sociale media (nog) niet overzien.

Resumerend: Indien beide ouders het gezag uitoefenen over een minderjarig kind, is dus toestemming van de andere ouder vereist voor het plaatsen van foto’s en filmpjes van de minderjarige op sociale media zoals Facebook en Instagram. Mochten ouders het hierover niet eens zijn, dan kan deze beslissing aan de rechter worden voorgelegd. Zoals uit bovenstaande uitspraak blijkt, is het echter maar de vraag of de rechter, zeker in geval van een jonge leeftijd van een minderjarige, hiervoor vervangende toestemming zal verlenen.

TIP: Zorg er dus altijd voor dat je toestemming van de andere gezaghebbende ouder hebt voor je een foto of filmpje van jullie kind op sociale media plaatst. Ook voor grootouders of anderen geldt: let op bij het plaatsen van foto’s op sociale media van uw kleinkinderen of kinderen van een ander. Wees er zeker van dat de wettelijke vertegenwoordigers, normaal gesproken de (gezaghebbende) ouders van het kind, daartegen geen bezwaar hebben.

Afspraken opnemen in het ouderschapsplan

Het is aan te raden om ten tijde van de (echt)scheiding in het ouderschapsplan afspraken op te nemen over het gebruik van sociale media in relatie tot uw kind(eren) en hun privacy. Ook na de (echt)scheiding kunnen hierover nog afspraken worden opgenomen in het ouderschapsplan. Stel bij het maken van deze afspraken altijd het belang van het kind voorop.

Heeft u meer vragen over vervangende toestemming neem dan gerust contact met ons op: info@limburgsemeesters.nl of 085-0161860.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:5195