kosteloze rechtsbijstand tijdens de procedure bij de rechtbank

Vanaf 1 januari 2023 tot 1 juli 2024 kunnen ouders die te maken krijgen met een verzoek tot gezagsbeëindiging gebruik maken van kosteloze rechtsbijstand tijdens de procedure bij de rechtbank die (mogelijk) leidt tot gezagsbeëindiging. Hiervoor wordt in principe 1 advocaat aangewezen voor beide ouders. Er kan geen gebruik worden gemaakt van deze regeling als het verzoek tot gezagsbeëindiging al voor 1 januari 2023 bij de rechtbank is ingediend.

De pilot met regeling kosteloze rechtsbijstand wordt waarschijnlijk per 1 juli 2023 uitgebreid voor ouders die met een (spoed)uithuisplaatsing te maken krijgen. Dit moet nog verder worden ingevuld.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voor nu fijne kerstdagen en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar !

Related Posts