Gezagsbeëindigende maatregel

In zeer uitzonderlijke zaken kan het zo zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat u niet in staat bent om voor uw eigen kind zorg te dragen. De Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie kan dan een verzoek indienen betreffende het beëindigen van het ouderlijk gezag. U bent als ouder in dat geval niet meer verantwoordelijk voor uw kind, inhoudende dat u ook niks meer ten aanzien van uw eigen kind mag bepalen. Aan uw kind wordt vervolgens een voogd toegewezen en uw kind wordt ondergebracht bij een blijvend pleeggezin of een daarvoor bestemd tehuis.

Wenst u zich te verweren tegen de gezagsbeëindigende maatregel of anderszins uw mening kenbaar te maken bij de rechtbank? Dan kunnen wij u helpen. Neem dan contact met ons op (doorlinken naar contactpagina).

Is er in het verleden een gezagsbeëindigende maatregel uitgesproken en bent u van mening dat u weer in staat bent om met het gezag te worden belast, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.