Gezamelijke (echt)scheiding

Het verschil tussen een gezamenlijke (echt)scheiding en een (echt)scheidingsmediation is gelegen in het navolgende. Bij een (echt)scheidingsmediation worden de belangen van partijen behartigd door één mediator, die aldus voor partijen gezamenlijk optreedt. Het is niet altijd mogelijk om de (echt)scheiding met uw partner middels (echt)scheidingsmediation te regelen. Immers, in bepaalde gevallen zijn de gemoederen zo hoogopgelopen dat onderling overleg niet meer mogelijk is of is uw partner vrij dwingend in zijn/haar benadering, waardoor u het gevoel hebt dat uw belangen niet voldoende naar voren komen. U zet zichzelf in dat geval dan telkens op de tweede plaats. Wenst u desalniettemin toch dat de echtscheiding in onderling overleg wordt geregeld? Dan kunt u ieder kiezen voor een eigen advocaat van verschillende kantoren. De advocaten kunnen dan namens u in onderling overleg een echtscheidingsconvenant opstellen. In dat geval wordt uw echtscheiding nog steeds volledig door u geregeld, maar wordt uw stem ieder door een eigen advocaat vertegenwoordigd.

Uiteindelijk dient een van beide advocaten namens u beiden een echtscheidingsconvenant in inclusief bijlagen (waaronder een ouderschapsplan) bij de rechtbank. In dat geval wordt de rechtbank verzocht om conform het door u opgestelde echtscheidingsconvenant inclusief bijlagen te beslissen. Normaliter bekrachtigt de rechtbank hetgeen u bent overeengekomen. Hierdoor hebt u zelf de touwtjes van uw (echt)scheiding in handen en bent u in de mogelijkheid om de uitkomst van de procedure op voorhand zo goed mogelijk te voorspellen.

Daarnaast is het mogelijk dat een van beide partners de scheiding in gang wenst te zetten en de andere partner zich wenst te berusten in hetgeen de ander voorstelt. In dat geval kunt u samen met de advocaat een echtscheidingsverzoek opstellen, waar uw ex-partner zich aan refereert.

Heeft u meer vragen over gezamenlijke echtscheiding of wenst u een vrijblijvend intakegesprek in te plannen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.