Emotionally Focused Mediation

Emotionally Focused Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij waardevolle inzichten vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT) vertaald zijn naar de context van conflicthantering. Het hechtingsperspectief biedt ons hierbij een nieuwe dimensie. Emotionally Focused Mediation zorgt voor:

  • effectiever en sneller conflicten te deëscaleren;
  • effectiever heftige emoties te hanteren;
  • de drijfveren achter conflictgedrag op een andere manier begrijpen vanuit het hechtingsmodel.

Second opinion of coaching tijdens procedures
Regelmatig krijgen wij de vraag of wij of wij niet boven een ingewikkeld scheidingsdossier kunnen hangen om te bezien waar de problemen liggen. Waarom verzanden partijen steeds in een conflict? Waarom kunnen zij niet uit de strijd blijven? Waar ligt de oplossing van deze partijen. Vaak is het antwoord niet te vinden in een juridische procedure, maar in pre relationele bemiddeling (na-huwelijk) of Emotional Focus Mediation.

Wilt u meer weten over EFT? Neem dan contact met ons op.