Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld, ook wel verevening genoemd. Op de huidige wet waarbij verevening de hoofdregel is, bestaat om verschillende redenen kritiek. Daarom komt er een nieuwe wet: de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding 2022. De wet gaat in op 1 juli 2022 en is van toepassing op alle echtscheidingen die vanaf die datum worden ingeschreven. Dit wetsvoorstel bevat nieuwe regels voor de verdeling van pensioen bij scheiding.

Wilt u meer hierover lees dan hier meer:

https://www.verder-online.nl/nieuws/blog/nieuwe-wet-pensioenverdeling-2022//