Wilt u met uw kinderen op vakantie naar het buitenland deze zomer, maar zijn u en de vader /moeder van uw kinderen gescheiden? En heeft uw ex-partner wel gezag over de kinderen? Wat moet je hiervoor allemaal regelen?   U mag niet zomaar met uw kinderen naar het buitenland wanneer uw ex-partner ook gezag heeft…

De kinderrechter kan op verzoek een minderjarige onder toezicht stellen. Er wordt een verzoek ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming / ook kunt u zelf een verzoek tot ondertoezichtstelling doen als ouder of verzorger U krijgt de gelegenheid om te reageren op het verzoek Niet eens met verzoek a. Niet eens met het verzoek…

In zaken over kinderbeschermingsmaatregelen is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht advocaten (VNJA). Dit soort zaken verlangen een actieve opstelling van de advocaat om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te voorkomen of zo kort mogelijk te maken. Bent u het niet eens met…

Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld, ook wel verevening genoemd. Op de huidige wet waarbij verevening de hoofdregel is, bestaat om verschillende redenen kritiek. Daarom komt er een nieuwe wet: de Wet Pensioenverdeling bij…

In vrijwel alle gevallen is het antwoord op deze vraag ‘ja’. Door samen voor mediation te kiezen, voorkomt u dat eventuele verschillen en geschillen gaan escaleren. De gesprekken met de mediator sturen al in een vroeg stadium aan op de verbetering van de onderlinge communicatie. Zo ontstaat een meer vruchtbare basis om samen afspraken te…

Vandaag kregen wij een prachtige uitspraak waarin het gezag in stand bleef omdat de rechter vond dat moeder het verzoek niet goed had onderbouwd en er dus geen reden was het gezamenlijk gezag te beëindigen. Wij stonden vader bij in deze kwestie. Als u uit elkaar gaat houdt u in beginsel gezamenlijk het gezag. Soms…

Soms doet scheiden zo veel pijn, dat het ouders niet goed lukt om het belang van hun kind voorop te zetten. De ene ouder kan de andere ouder in een kwaad daglicht stellen bij het kind. Als het kind deze negatieve gevoelens gaandeweg overneemt, is er sprake van ouderverstoting. Lees meer over dit onderwerp https://www.verder-online.nl/kind…/wat-is-ouderverstoting/

In het geval een gezinssituatie een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind, kan een ondertoezichtstelling (OTS) door een rechter worden uitgesproken. Dit gebeurt meestal op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Bij een ondertoezichtstelling houden de ouders het gezag over hun kind, maar het gezag wordt sterk beperkt. De ouders…

Sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het komt vaak voor dat een ouder foto’s of filmpjes van zijn of haar kind plaatst op Facebook of Instagram. Mag dit zomaar? Of heb je hiervoor toestemming van de andere ouder nodig? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 juli 2020 uitspraak gedaan…

Op 25 februari 2021 ben ik (Colette) door de Rechtbank Maastricht beëdigd als advocaat. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging….

Page 1 of 21 2