Category

Arbeidsrecht
Ieder jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd.  Onlangs is het indexeringspercentage bekendgemaakt en voor 2023 vastgesteld op 3,4%. De indexering is iets waar u zelf goed rekening mee dient te houden, want dit gebeurt van rechtswege ofwel automatisch. Dat betekent dat u er zelf goed op moet letten dat degene die alimentatie betaald,...
Read More
Zitting machtiging uithuisplaatsing De minderjarige moeder die ik eerder bijstond (lees mijn post over voogdij verzoek) stond ik nogmaals bij in een zitting machtiging uithuisplaatsing. Dit betrof een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing van de minderjarige moeder bij haar schoonouders. Jeugdbescherming vond het belangrijk om de plaatsing van mijn cliënte bij haar schoonouders te formaliseren. Dit...
Read More
In onze visie heeft overleg de voorkeur, zo ook bij een (echt) scheiding. In dat geval liggen mediation en overlegscheiding voor de hand. Is dat geen optie voor u, dan zullen wij als familierecht advocaat altijd streven naar een vorm van overleg met uw ex-partner. Onze ervaring leert namelijk dat een gezamenlijke afwikkeling van uw...
Read More
“Goed bestuur in het familiebedrijf” Middels family governance wordt getracht een duurzame bedrijfsstructuur vast te leggen voor familieleden en hun relatie tot het familiebedrijf Vanuit verschillende invalshoeken in de familieadviespraktijk groeit er langzaamaan een nieuw praktijkgebied: dat van ‘family governance’ oftwel goed bestuur in het familiebedrijf. Family Governance speelt zich, in tegenstelling tot rechtsbijstand, niet...
Read More
In dit artikel kijken we naar een lesbisch stel. Uiteraard kan er ook een donorcontract worden gemaakt tussen moeder en een zaaddonor die niet lesbisch is en we kunnen u ook nader informeren over o.a. draagmoederschapsconstructies. Een lesbisch stel die samen een kind willen kunnen kiezen voor een bekende donor. In dat geval is het...
Read More
In het kader van de implementatie van een Europese Richtlijn nog twee veranderingen op het programma voor het Nederlandse arbeidsrecht. De informatieplicht van de werkgever is daar één van. De zogenoemde informatieplicht bestaat al zo’n 30 jaar, maar grote kans dat u niet eens wist van het bestaan en waarschijnlijk er gewoon al aan voldeed....
Read More
Op woensdag 1 juni 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan over de compensatie van de transitievergoeding ten behoeve van werkgevers. I In de betreffende zaak gaat het om het compenseren van de transitievergoeding door het UWV bij slapende dienstverbanden, waarbij de twee jaar ziekte vóór de inwerkingtreding van de Wet werk...
Read More
Weigert de biologische vader het kind te erkennen? Of wil de moeder juist niet dat de biologische vader het kind erkent? Het vaderschap kan worden vastgesteld of juist ontkend. In beide gevallen heeft u een advocaat nodig. Neem vrijblijvend contact op met de advocaten en mediators van Limburgse Meesters in Venlo als u een kwestie...
Read More
Als u als wensouder(s) besluit om een kind te krijgen door middel van spermadonatie komt daar van alles bij kijken. Het is verstandig om daar van tevoren goed over na te denken en een weloverwogen beslissing te nemen. Er zijn verschillende soorten donoren. In Nederland duiden we die aan als A-donoren, B-donoren en C-donoren. De...
Read More
UWV heeft de formulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aangepast. De wijzigingen beperken in een aantal gevallen de mogelijkheid om met werknemers te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.  Onderstaand gaan wij nader op de wijzigingen in. Wijzigingen formulieren Gebruikelijk is om als werkgever bij een ziekmelding formulier A in te dienen bij het UWV en daarbij ook...
Read More
1 2