Transitievergoeding

Bij ontslag heeft een werknemer in bepaalde gevallen recht op een transitievergoeding (een geldelijke vergoeding bij ontslag). Het doel van deze vergoeding is enerzijds compensatie voor ontslag en anderzijds om de transitie van werknemers naar een andere baan te vereenvoudigen. Door de Wet arbeidsmarkt in balans is per 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitie (wederom) gewijzigd. Per 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Voor de berekening wordt uitgegaan van het gehele dienstverband.

Werknemers hebben enkel bij ontslag recht op een transitievergoeding. Er is o.a. sprake van ontslag in de navolgende situaties:

  • Het op initiatief van de werkgever beëindigen van een arbeidscontract door opzegging/ontbinding;
  • Het niet verlengen van een tijdelijk contract;
  • Ontslag op initiatief van de werknemer, indien de werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was.

Wilt u weten of u of uw werknemer in aanmerking komt voor een transitievergoeding en wenst u de hoogte van de transitievergoeding te laten berekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.