Loonvordering

Een van de kenmerken van het hebben van een arbeidsovereenkomst is het recht op loon. Voor de verrichtte werkzaamheden krijgt een werknemer loon uitbetaald. Indien uw werkgever het loon niet of te laat betaalt, hebt u een loonvordering op de werkgever. Ook indien uw werkgever van mening is dat u recht hebt om minder loon dan het loon waarop u stelt recht te hebben, kunt u voor het meerdere een loonvordering instellen. Wenst u daarbij hulp?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.