(Collectieve) arbeidsvoorwaarden

De voorwaarden waarop u werkt (arbeidsvoorwaarden) staan opgenomen in uw individuele arbeidsovereenkomst, maar kunnen tevens zijn opgenomen in een op u van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De primaire arbeidsvoorwaarden betreffen o.a. het loon en het aantal uren dat u werkt. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aanvullend en kunnen o.a. bestaan uit reiskostenvergoeding, verlofdagen, bedrijfsauto etc.

Voor o.a. het loon en de vakantiedagen geldt een wettelijk minimum. Wenst u op maat gemaakte arbeidsvoorwaarden op te stellen of uw arbeidsvoorwaarden te laten toetsen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.