Beëindiging/verlenging (tijdelijk) contract

Door de Wet arbeidsmarkt in balans is de ketenregeling wederom aangepast. De ketenregeling ziet op de hoeveelheid bepaalde contracten een werkgever en werknemer overeen mogen komen alvorens het bepaalde tijd contract dient te worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Het is per 1 januari 2020 mogelijk om met een werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 36 maanden aan te gaan. Dit betekent in beginsel dat uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na 36 maanden automatisch onbepaald wordt of dat uw 4de contract (3e verlenging) een contract voor onbepaalde tijd betreft.

Hebt u een geschil met uw werkgever/werknemer omtrent het hebben van een contract voor bepaalde/onbepaalde tijd en wenst u daaromtrent juridische informatie te verkrijgen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.