Arbeidsovereenkomst

Kwalificatie (arbeids-)overeenkomst

Volgens de wet is er sprake van een arbeidsovereenkomst, indien de ene partij (de werknemer) zich jegens de andere partij (de werkgever) verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon, gedurende zekere tijd, arbeid te verrichten. Het komt regelmatig voor dat er een geschil ontstaat over de kwalificatie van de overeenkomst. Zo is een stageovereenkomst in beginsel geen arbeidsovereenkomst en kan ook een overeenkomst tot opdrachtgeving niet altijd worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bescherming van de werknemer. Op de arbeidsovereenkomst zijn immers de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht van toepassing. Hierdoor kan iemand (de beoogde werknemer) er belang bij hebben dat het contract als een arbeidsovereenkomst wordt gekwalificeerd. Wenst u uw contract beoordeeld te hebben of wilt u meer hierover weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Opstellen (arbeids-)overeenkomst

Bent u werkgever en wenst u hulp bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, dan wel een overeenkomst van opdracht of stagecontract? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.