Arbeidsrecht

Regelt verhoudingen tussen werkgever en werknemer
Wat we doen

Arbeidsrecht

Schriftelijke overeenkomst

Wij stellen en beoordelen overeenkomsten op  

Beëindiging contract/ Verlening contract

Wij helpen u bij het beëindigen van het contract 

Concurrentie en beperkende bedingen

Wij stellen uw concurrentie en relatiebeding op of beoordelen het 

Loonvordering

Loon opschorten of vorderen wij helpen u daarbij 

Ontslag

Uw werknemers ontslaan of wordt u ontslagen? Wij adviseren u.

Opzegverboden

Wanneer mag u wel of niet opzeggen

Transitievergoeding

Wel of geen transitievergoeding betalen 

Zieke werknemer

Heeft u een zieke werknemer of  bent u ziek wij adviseren u

Overige geschillen

Staat uw onderwerp er niet bij, neem dan contact op

Heeft u een arbeidsrechtspecialist nodig?

Laat ons u helpen ! Bel nu : 085-0161860

info@limburgsemeesters.nl
·  Ma – Vrij  09:00-17:00

Zij kunnen u helpen