Arbeidsrecht mediation

Arbeidsconflicten zijn aan de orde van de dag. Het arbeidsrecht is continu in beweging. Juridische oplossingen zijn niet altijd de meest gewenste oplossingen voor een arbeidsconflict. Mediation heeft in de arbeidsrechtelijke praktijk inmiddels een plaats veroverd. De praktijk wijst uit dat mediation een hoge successcore heeft.

Mediation heeft een de-escalerend effect. Het voorkomt langlopende procedures en de daarmee gepaard gaande hoge kosten en risico’s. De uitkomst bij de rechter is onzeker en is vrijwel altijd in het nadeel van één der partijen. De uitkomst van een mediation is vaak voor beide partijen bevredigend, omdat partijen zelf kiezen voor een bepaalde oplossing. Bovendien wordt de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd en kan de emotionele schade als gevolg van het conflict worden beperkt. Daarnaast hanteren wij een multidisciplinaire aanpak bij onze bemiddelingen.

Wij maken gebruik van verschillende netwerkpartners, waardoor de cliënt een op maat gesneden aanpak krijgt. Kortom: ons kantoor besteedt aandacht aan alle facetten van een arbeidsconflict. Tijdens een intake bepalen we wat de meest efficiënte weg is om het conflict op te lossen. Ons kantoor werkt nauw samen met diverse netwerkpartners om zo goed mogelijk op de individuele behoeftes van cliënten in te kunnen spelen. Daarnaast hanteren wij vaste prijzen voor werknemers en werkgevers zodat u vooraf weet waar u financieel aan toe bent.

Ons kantoor is gespecialiseerd in:

  • exitmediation: voor zowel profit als non-profit organisaties;
  • re-integratie;
  • dreigende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsconflict;
  • ziekteverzuim;
  • het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties;
  • zakelijke geschillen tussen ondernemers, maar ook geschillen in maatschappen en tussen vennoten
  • arts-patiënten relaties.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wenst over de bovengenoemde onderwerpen. Liever hulp van een advocaat bij een dreigende procedure of heeft uw werkgever u zelf al een voorstel gedaan? Kijk dan verder op deze pagina.