Over ons

Welkom bij Limburgse Meesters, welkom bij Patsy & Colette. Nadat Patsy en Colette ruim vier jaar succesvol hebben samengewerkt in de verhouding advocaat – jurist in de voorganger van dit kantoor, te weten Brabantse Meesters, is het tijd om de krachten van beide dames verder te bundelen in Limburg, onder de naam handelsnaam Limburgse Meesters.

Zoals reeds onder de geschiedenis van ons kantoor vermeld, maar hier herhaald, is onze advocatentak vanaf 2020 ondergebracht onder de handelsnaam Limburgse Meesters, omdat het conform de regels van de Orde van Advocaten niet is toegestaan om meerdere namen te voeren in verschillende arrondissementen (gebied waar de rechtbank gevestigd is). Ons hoofdkantoor is in per 1 november 2020 in Blerick, omgeving Venlo gevestigd, vandaar ons naamswijziging. In het handelsregister staan wij nog steeds ingeschreven onder de naam Brabantse Meesters B.V. Wij werken op verschillende bezoeklocaties in Brabant onder de naam Limburgse Meesters, maar voor de overige diensten (buiten de advocatuur) blijven wij werkzaamheden verrichten onder de naam Brabantse Meesters. We leveren nog steeds dezelfde service als u van ons gewend bent.

Benieuwd naar onze persoonlijkheden?

Limburgse Meesters is een vernieuwend advocaten-/juridisch advieskantoor. Ondanks het grootschalige bereik van onze diensten, betreft Limburgse Meesters een kleinschalig kantoor.

Die kleinschaligheid zorgt ervoor dat de cliënt geen dossiernummer is, maar er eveneens ruimte is voor (intensief) persoonlijk contact en het opbouwen van een goede werkrelatie tussen opdrachtgever (cliënt) en opdrachtnemer (advocaat/jurist). Wij zijn daadwerkelijk betrokken bij u en bij uw zaak. Dankzij een team van ervaren samenwerkingspartners zijn wij telkens in staat om maatwerk te leveren. Immers, iedere advocaat/jurist heeft zijn eigen expertise. Uw vraag/wens wordt dan ook zorgvuldig afgewogen en ondergebracht bij de daartoe kundige persoon.

Benieuwd naar onze samenwerkingspartners?

Wat kan Limburgse Meesters voor u betekenen?

Bent u op zoek naar een procesadvocaat die er niet voor schroomt om oneindig te procederen en de wederpartij in een slecht daglicht te zetten? Dan bent u bij ons aan het verkeerde adres. Met haar twaalf jaar lange ervaring als advocaat is Patsy van mening dat oneindig procederen geen soelaas biedt. In een juridisch geschil heeft men altijd te maken met minimaal twee partijen, met elk hun eigen belangen en wensen. De praktijk heeft uitgewezen dat een regeling tussen partijen effectiever werkt en de relatie tussen partijen het minste schaadt. Ook Colette heeft in de praktijk regelmatig ondervonden dat een gerechtelijke procedure leidt tot onzekerheid en spanningen tussen partijen, terwijl een regeling zorgt voor duidelijkheid vooraf en een (vaak) goede verstandshouding tussen partijen achteraf.

Uiteraard kunt u rekenen op vakkundigheid op het gebied van bemiddeling. Onze advocaten zijn, naast meesters in het recht, tevens meesters in onderhandelen en conflicthantering. Niet alleen zijn zij in staat om een echtscheiding van a tot z met beide partners te regelen middels een echtscheidingsconvenant, ook betreft relatietherapie om een echtscheiding te voorkomen of de communicatie tussen de toekomstige ex-partners te verbeteren een mogelijkheid. Daarnaast schromen zij niet om u bij te staan in lastige werkgever-werknemer verhoudingen en een op maat gemaakte vaststellingsovereenkomst voor u op te stellen bij een – in onderling overleg overeengekomen – ontslag.

Echter, niet altijd is het treffen van een regeling mogelijk en dient er (als laatste redmiddel) een procedure te worden opgestart. Uiteraard deinzen wij hier niet voor terug en zijn wij in staat om onze verantwoordelijkheden te nemen om een voor u zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Limburgse Meesters zal echter te allen tijde de mogelijkheid tot verzoening/het treffen van een regeling onderzoeken, alvorens nadere juridische stappen te ondernemen, omdat wij van mening zijn dat u gebaat bent bij een snelle en efficiënte afwikkeling van uw geschil in plaats van een onzeker en tijdrovend proces. Kernwaarde van Limburgse Meesters is dan ook dat ons kantoor oplossingsgericht te werk gaat.

Kijk voor de specifieke mogelijkheden omtrent uw geschil onder de kopjes van de betreffende rechtsgebieden of neem contact op met een van onze medewerkers.

Wat kunt u van Limburgse Meesters verwachten?

De advocaten/juristen van Limburgse Meesters zijn eerlijk en transparant. U kunt verwachten dat u eerlijk over uw kansen wordt geïnformeerd. Indien wij van mening zijn dat uw wens geen reële mogelijkheid betreft, dan zullen wij u daarop wijzen en mogelijke alternatieven voorstellen.

Ons kantoor kenmerkt zich tevens als betrouwbaar. Immers, wij komen onze afspraken na, doen wat we zeggen en zijn goed bereikbaar.

Kennis met ons maken? Dat kan, neem contact met ons op.